Onze algemene voorwaarden

VOORWAARDEN 

De volgende bepalingen bepalen de algemene verkoopvoorwaarden van de producten die worden aangeboden door Marketplaces srl op haar website https://www.shopcentury21.be . Voor administratieve informatie over Shop Century21, ga naar de "Contact" tab in de footer.

Door op het icoontje "Ik accepteer de algemene verkoopvoorwaarden" te klikken, gaat u akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden. De officiële Century21 Shop nodigt u uit om onderstaande clausules aandachtig te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ShopCentury21 op het volgende adres: contact@shopcentury21.be We hebben geen telefoondienst, alleen via e-mail!

Voorwaarde 1 - Voorwerp van de algemene verkoopvoorwaarden:

De huidige algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel, uitsluitend op grond van de relaties die ze aangaan op het internetnetwerk, de wederzijdse rechten en plichten van de partijen (de "Klant" en "Shop Century21") te definiëren, evenals de verschillende fasen van het proces. controle.
 

 

Voorwaarde 2 - Product- en wettelijke garantie:

De producten die door Shop Century21 te koop worden aangeboden, zijn die welke op de site en alleen op de site verschijnen op de dag van raadpleging door de gebruiker en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bij gebreke van beschikbaarheid van het artikel, verbindt Shop Century21 zich ertoe om de klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen op de site.

De te koop aangeboden producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Als er echter fouten of weglatingen zijn opgetreden in deze presentatie, kan de verantwoordelijkheid van Shop Century21 niet worden aanvaard. De foto's en teksten die de producten illustreren, zijn niet contractueel.

We wijzen op het bestaan ​​van een wettelijke garantie van overeenstemming voor goederen die worden verkocht op de Shop Century21-site.

 

Conditie 3 - Prijs:

De prijzen zijn aangegeven in Euro en exclusief BTW. Ze houden rekening met eventuele kortingen en btw die van toepassing zijn op de dag van de bestelling. De vermelde prijzen zijn gegarandeerd binnen de limieten van de beschikbare voorraden, behoudens ingrijpende wijzigingen van de tarieven en in het bijzonder van de BTW, en behoudens typefouten of weglatingen. De aangegeven prijzen houden rekening met de door Shop verstrekte verpakking Century 21 . De prijzen houden geen rekening met de verzendkosten die bovendien worden gefactureerd en aan de klant worden meegedeeld tijdens de definitieve validatie van zijn bestelling. Shop Century21 behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, niettemin onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. De artikelen blijven eigendom van Shop Century21 tot volledige betaling van de prijs van de bestelling.

 

Voorwaarde 4 - Bestelling en aankoop tunnel:

De klant die geïnteresseerd is in een artikel dat zichtbaar is op de site www.shopcentury21.be bestelt rechtstreeks via voornoemde site.

De klant die zijn bestelling rechtstreeks op de site plaatst, moet de volgende procedure volgen:


 • Bij het plaatsen van zijn eerste bestelling moet de klant een klantenaccount aanmaken. 

 • De klant kiest de verschillende items waarin hij geïnteresseerd is en klikt achtereenvolgens op de link "Toevoegen aan mijn winkelmandje". Hij kan op elk moment:
  • Krijg een overzicht van de geselecteerde items door op de link "Mijn winkelmandje" te klikken; 

  • Ga verder met winkelen door op de link "Verder winkelen" te klikken;

  • Maak uw selectie compleet en plaats de bestelling door op de link "Bestellen" te klikken. 

 • Om de gekozen artikelen te bestellen, gaat de klant naar de aankooptunnel door op "Mijn winkelmandje" te klikken. De klant dient zich (na registratie) te identificeren door zijn e-mail en wachtwoord in te voeren indien dit niet op voorhand is gebeurd. De klant wordt geïnformeerd en aanvaardt dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens (e-mailadres en wachtwoord) een bewijs van zijn identiteit vormt en zijn toestemming toont.

 • Zodra de gebruiker is geïdentificeerd en de gewenste items zijn geselecteerd, moet deze het factuuradres valideren.
 • Vervolgens kiest de klant zijn wijze van bezorgen of ophalen van de bestelling. De drie bestaande mogelijkheden zijn de twee bezorgmethoden: thuis of op een afhaalpunt 
 • De klant zal aangeven dat hij de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt door het vakje aan te vinken "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en ik volg ze zonder voorbehoud".
 • Ten slotte kiest de klant het type betaling dat hij verkiest, beschikbaar gesteld door het platform en vult hij de informatie in die vereist is voor dit beveiligde betalingsplatform.
 • Na validering van zijn betalingswijze, valideert de klant zijn bestelling definitief en onherroepelijk. In alle gevallen, ongeacht de door de klant gekozen betaalmethode, zal Shop Century21 de ontvangst van de bestelling bevestigen zodra deze is gevalideerd per e-mail of op een andere manier die het haar uitkomt.

Shop Century21 behoudt zich in elk geval het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van een bestaand geschil met de klant, volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de klant, weigering van toestemming van betaling met bankkaart van bankorganisaties, niet-betaling of gedeeltelijke betaling, gebruik van een bankkaart of ander betaalmiddel dat niet is uitgegeven door een financiële instelling. De verantwoordelijkheid van Shop Century21 kan in dit opzicht in geen geval worden aangesproken.

Shop Century21 behoudt zich ook het recht voor om elke bestelling te annuleren zonder de bovengenoemde reden voor terugbetaling van het bedrag dat de klant tijdens zijn laatste bestelling heeft betaald.

 

Voorwaarde 5 - Levering:

Levertijden variëren afhankelijk van de gekozen bezorgmethode. Hoewel Shop Century21 tracht te zorgen voor tijdige levering, Shop Century 21 kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van laattijdige levering.

Levertijden worden ter informatie op onze site en die van onze bezorgpartners aangegeven en zijn niet gegarandeerd.

In het geval van internationale levering bent u onderworpen aan de betaling van invoerrechten en bijkomende kosten. U moet voldoen aan de toepasselijke wetten en regels die zijn vastgelegd in het land van bestemming. Shop Century21 kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden als de klant deze wetten overtreedt.

Houd er rekening mee dat een bestelling kan worden geweigerd en terugbetaald als het gewicht minder is dan het vereiste van de vervoerder.

 

Voorwaarde 6 - Gegevens:

Elke klant die minstens één bestelling heeft geplaatst, wordt automatisch gratis ingevoerd in het klantenbestand van de winkel. Century 21.

Shop Century 21 zorgt ervoor dat de gegevens vertrouwelijk blijven en nooit worden verzonden tenzij overeengekomen met de klant.

 

Staat 7 - Beschikbaarheid:

In geval van onbeschikbaarheid van het artikel na het plaatsen van de bestelling, verbindt Shop Century21 zich ertoe om de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen na ontvangst van de informatie. De bestelling wordt automatisch geannuleerd en de klant wordt onmiddellijk terugbetaald als zijn rekening werd gedebiteerd. De terugbetaling zal rechtstreeks op de bankrekening van de klant plaatsvinden, uiterlijk dertig dagen na de betaling van de door de klant betaalde bedragen.

 

Voorwaarde 8 - Gedeeltelijke ongeldigheid:

Indien een van de clausules van dit contract nietig wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving, regelgeving of door een gerechtelijke beslissing, kan dit op geen enkele manier de geldigheid en naleving van deze algemene voorwaarden beïnvloeden. van verkoop.

 

Voorwaarde 9 - Volledig contract:

Deze algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat naar de klant wordt gestuurd, vormen een contractueel geheel en vormen de volledige contractuele relatie tussen de partijen.

 

Voorwaarde 10 - Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden:

Marketplaces srl behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Elke nieuwe versie hiervan wordt van tevoren aangekondigd op de eerste pagina van het gedeelte Mijn account. Leden die niet willen dat de contractuele relaties worden beheerst door de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden, moeten dit melden en vanaf de datum waarop de nieuwe versie van kracht wordt, moeten ze stoppen met het gebruik van de diensten van Winkel Century21. In het geval dat een van de voorwaarden van de algemene verkoopvoorwaarden door een rechterlijke beslissing als onwettig of niet-afdwingbaar zou worden beschouwd, blijven de andere bepalingen van kracht.

 

Voorwaarde 11 - Gedrag:

De klant mag de site niet gebruiken op een manier die de onderbreking van de site of poging om toegang te forceren of schade aan de site veroorzaakt of probeert te veroorzaken. De klant begrijpt dat hij verantwoordelijk is voor alle communicatie en inhoud die hij vanaf zijn computer verstuurt en dat de klant de site op een legale manier moet gebruiken. Elke overtreding van deze clausule vormt een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990, waarnaar we verwijzen naar de relevante wetten.

   

Voorwaarde 12 - Intellectuele eigendom, software en inhoud:

De rechten op de site en de inhoud worden beschermd door internationale auteursrechtwetgeving en door enige andere nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten en databases.

Voorwaarde 13 - Overmacht:

Het begrip overmacht impliceert het samenkomen van verschillende gebeden: onvoorziene, onweerstaanbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen en waardoor de nakoming van de verbintenis onmogelijk wordt gemaakt.

De verkoper zal noch de onvoorspelbaarheid, noch de onweerstaanbaarheid van deze omstandigheden, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract moeten aantonen. De verkoper zal de klant zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen van het optreden van een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de levertijd die als indicatie met de klant kan worden overeengekomen te verlengen met een periode gelijk aan die waarin de overmacht voortduurt. Evenzo, als deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de voorziene voorwaarden in gevaar kunnen brengen, behoudt de verkoper zich het recht voor om het contract te beëindigen zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van zijn kant.

 

Voorwaarde 14 - Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.